Av. Ferudun SONUVAR Baş Hukuk Danışmanı (Chief Law Advisor)

Hukuk İşleri Baş Danışmanı ve Danışma Kurulu Başkanı,

1948 yılında Malatya'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1969/1970 döneminde bitirdi. 

46 yıldır bilfiil avukatlık yapmaktadır. İzmir'de yaşamaktadır.

Kamu ihaleleri, inşaat ve imar hukuku, vakıflar, destekten yoksun kalma ve iş gücü kaybı tazminatları, Mirasta tenkis, Borçlar Kanunu uygulamaları konularından mahkemelere uzun yıllardır bilirkişilik yapmaktadır.

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.