Manifesto

İLKELERİMİZ

•         Ülke bütünlüğünü tehdit eden şahıs veya firmalarla çalışmayız.

•         Mali, kanuni, ahlaki ve etik kurallara uymayanlarla işimiz olmaz.

•         İlişki içinde olduğumuz herkesin meşru menfaatlerine saygılıyız.

•         Adil rekabete inanmakta ve desteklemekteyiz.

•         Dil, din, ırk, mezhep ayrımı olmaksızın herkese hizmet veririz.

•         Zevk ve lüks için hayvan öldüren veya eziyet edenlerle de çalışmayız.