İnşaat Hukuku ve Hukuki Mütalaa

İnşaat Hukuku (Anlaşmazlıklar); İnşaat, mühendislik ve altyapı anlaşmazlıkları, doğası gereği ticari anlaşmazlıklardan farklıdır. İnşaat projeleri ve onlardan kaynaklanan anlaşmazlıklar her zaman çok karışıktır. Proje boyunca gelişir ve çözülmesi için çok sayıda ekibin koordinasyonu ve mevzuata uygunluk gerektirir. Anlaşmazlıklar genellikle teknik mevzuların anlaşılamaması yanında finansman, performans ve gecikme iddiaları ile sözleşme kapsamında olmayan ve fakat idare tarafından yaptırılan işlere ait alacakların ödenmemesi şeklinde oluşur. Dolayısıyla biz bu tarz anlaşmazlıkları bunun gibi konuları göz önünde bulundurarak değerlendiririz.

• İnşaat sözleşmesinin feshi sebebi ile  kesin hesap ve işin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda açılacak dava ve işlerin açılarak sonuçlandırılması.

• Hakkediş  alacaklarından kaynaklanan dava, takip ve diğer işler.

• Uyuşmazlık, tahkim ve arabuluculuk.

• İhale dokümanları (idari şartname, teknik şartname vs.)  ve ihale dosyalarının hazırlanması.

• Her türlü (endüstriyel yapılar  ve altyapı inşaat  işleri de dahil olmak üzere) inşaat sözleşmelerinin ve eklerinin hazırlanması.

• Gayrimenkul geliştirme, değerleme, fizibilite.

İnşaat hukuku faaliyet gösterdiğimiz ana alanlardan bir tanesidir. Sadece tahkim işlemlerinde değil, tahkim öncesi müzakere ve arabuluculuk işlemlerinde de uluslararası inşaat ve mühendislik anlaşmazlıklarının çözülmesi ve stratejik yaklaşımların uygulanması konularında geniş deneyime sahibiz.

 

Koordinatör

Avukat Yücel SAVRUL

Avukat Ferudun SONUVAR

Danışmanlar     

Dr. Av. Fatih ÇINAR

Dr. Müh. Haluk GÖĞÜŞ

Dr. Müh. Meltem ÖZPEKER

İnş. Müh. Caner ÖZŞİN

Çev. Yük. Müh. Gürsel KARADENİZ

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.