İş Bitirmeli Şirket Devri

Şirket Birleşme & Satın Alma Danışmanlığı

Kamu veya özel sektöre taahhüt edilerek yapılan ve bu işlere ait iş bitirme belgeleri bulunan şirketler, tüzel kişiliği ile birlikte devir edilebilmektedir. Mevcut iş bitirmeli şirketini devretmek isteyen veya iş bitirmeli şirket arayanlar, kuruluşumuzdan aracılık hizmeti alabilirler. 

Hızla değişen sermaye piyasalarında, şirketler için satın alma ve birleşme rekabette bir adım öne geçmek için vazgeçilmez gündem maddesi haline gelmiştir. Şirketler pazar paylarını arttırmak amacıyla bu yöntemi tercih etmektedirler. Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada hızla artmaktadır. 

Bu işlemlerinin hacminde ve sayısında önemli ölçüde artış olmasına karşın, bu işlemlerin büyük çoğunluğu yatırımcılar için beklenen değeri gerçekleştirmekte yeterli olamamaktadır. 

Bu durumun birden fazla nedeni vardır. En başta şirketler arası entegrasyon eksikliği yer almaktadır. Şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde kurumlar için büyük değişiklikler söz konusudur. İşlem türleri,finansman ve uygulama modelleri büyük ölçüde değişmektedir. Şirket satın alma ve birleşme sürecinde karşılaşılacak zorlukları aşmak için tecrübe ve teknik bilgi gereklidir. 

 

Koordinatör

Dr. Müh. Meltem ÖZPEKER

 

Danışmanlar     

Av. Ferudun SONUVAR

MM Tuğba HİSARCIKLIOĞLU

İnş. Müh. İsmail AYDIN

Dr. Müh. Haluk GÖĞÜŞ

 

Danışmanlık yaklaşımımız;

Firmanızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda şekillendirdiğimiz 3 ana fazdan oluşmaktadır. 

1.    Stratejik Durum Tespiti:

Şirketin  finansal ve operasyonel durumu detaylı bir şekilde incelenir. Bunun yanı sıra Ticari & Piyasa İncelemeleri yapılır.

Yaklaşık Şirket Değerinin Hesaplanması

Birleşme Stratejisinin planlanması

Olası Hedef Şirket İçin Analiz Çalışmasının Yapılması

        a.Finansal Analiz

        b.Organizasyon Farklılıklarının Analizi

2.    Müzakere

Planlama ve Birleşme: Birleşme ve satın alma müzakerelerinin yürütülmesinde ve şirketin çıkarlarını en iyi şekilde koruyan ortaklık anlaşmasının imzalanmasını sağlayacak stratejinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık verilmesi

Bütünleşmeyi Planlamak ve Uygulamak 

Nihai fiyat ve ödeme koşulları üzerinde anlaşılması ve ortaklık yapısının belirlenmesi sürecinde danışmanlık

3.    Birleşme ve Satın Alma Süreci

Belirlenen maddeler üzerinde her iki tarafında anlaşması

Birleşme Stratejisinin oluşturulması

Gerekli mercilerden anlaşma için gereken onayların alınmasında destek verilmesi

Kesin satış anlaşmasını bitirmeye yönelik hukuksal ve vergi ile ilgili çalışmaların koordine edilmesinde danışmanlık

Birleşme ve Satın Alma 

Müşavirlik hizmet bedelimiz, en az ₺10.000.- olmak üzere devir bedelinin % 10'u + Masraflar + KDV'dir.   

 

gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Kullanıcı kimliğini signed-in user_id parametresini kullanarak ayarlayın.