Yargı mercilerine ve Sayıştaya intikal etmiş konular hakkında Yüksek Fen Kurulundan görüş talebinde bulunulabilir mi?

Yargı mercilerine ve Sayıştay’a intikal etmiş konular hakkında idarelerce görüş talebinde bulunulamaz ve bulunulmuş ise Kurulca görüş ve karar verilmez.

Yukarıdaki bilgiler Yüksek Fen Kurulu Web sayfasından olduğu haliyle yayınlanmakta olup eski uygulama yönetmeliği hakkında bilgi vermek amacını taşımaktadır.

Mevzuat değişikliği nedeniyle yeni Uygulama Yönetmeliği yayınlanana kadar eski yönetmeliğe ait uygulama esasları bilgi kirliliğine sebep olunmaması amacıyla kaldırılmıştır.